HISL - PEET Xyleborini

home | database

Swart 1917

Swart, N. L. 1917. Eenige opmerkingen naar anleiding van ondernemingsbezoeken en de in 1916 door het proesfstation uitgebrachte adviezen. Archief Voor de Rubbercultuur in Nederlandsch-Indie 191742-51.
Taxa (in this database) mentioned in this work, by keyword:

Control

Xyleborus parvulus Eichhoff, 1868
powered by mx | Contact Webmaster | ©2008 Anthony Cognato
This page uses cascading style sheets (CSS). It should display correctly using current versions of all major browsers.