HISL - PEET Xyleborini

home | database

van der Goot 1936

van der Goot, P. 1936. Ziekten en plagen der cultuurgewassen in Nederlandsch-Indie over het jaar 1935. Mededeelingen van het Instituut voor Plantenziekten 8750.
Taxa (in this database) mentioned in this work, by keyword:

Control

Xyleborus Eichhoff, 1864
powered by mx | Contact Webmaster | ©2008 Anthony Cognato
This page uses cascading style sheets (CSS). It should display correctly using current versions of all major browsers.